Home

Je staat niet alleen!

Schrikbarend veel mensen kampen met zeer pijnlijke problemen rond verslaving(en) van hun naasten. Moedige Moeders Houten is een groep moeders en vaders en andere familieleden die samen komen om te delen, elkaar aan te moedigen en elkaar te steunen als ervaringsdeskundigen. Samen staan wij sterk! Samen komen wij verder. Samen leren wij inzien dat ieder van ons de keuze heeft zelf een gelukkig leven te leiden, ondanks de vernietigende effecten van verslaving op menig leven.

Voor iedereen is het moment van hulp zoeken verschillend

Wij weten als geen ander dat iedere situatie uniek is en dat wij zelf bepalen wanneer wij over onze eigen situatie willen praten en met wie. Tijdens de bijeenkomsten is een vaak gehoorde opmerking dat de hulpverleningsinstanties zich niet voldoende kunnen inleven in de problematiek van ouders en naaste familie; het wordt dan ook als zeer bevrijdend en ondersteunend ervaren om wel te kunnen delen met lotgenoten.

Helaas zijn wij per begin december 2018 gestopt met Moedige Moeders Houten.

Voor regio midden Nederland verwijzen wij naar gespreksgroep ‘En ik dan?!” van de Jellinek kliniek.  Zij bieden 2x per maand op maandagavond begeleiding voor naasten van verslaafden.